Lokala riktlinjer Skaraborg

 

A-E

AK-Antikoagulantiabehandling

Bettfysiologi 

F-J

Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Skaraborg

Förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning från SkaS

Förskrivning av receptläkemedel

Hyperkalcemi 

K-O

Kostnadsfördelning vid placering för vård utanför hemmet vid psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk:
Se Samverkansområde Psykiatri och missbruk Vuxna >>Dokument >> Kostnadsfördelning...

Medföljande personal till sjukhuset (inkl avtal)

Ortopedi- läkarens handläggning av de vanligaste patientkategorierna inom ortopedi 

P-T

Tobak och operation 

-Rökstopp inför operation (Överensk mellan SkaS, primärvård och privata vårdgivare i Skaraborg) 

Broschyr "Tobak och operation" (Broschyr)  

- Stark för operation (Svenska läkaresällskapets sammanställning av evidens  avs rök- och alkoholfri operation.)  


Samverkan mellan Habiliteringen Skaraborg, Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg

Specialist Direkt

Stomimaterial, permanent stomi 

U-Ö

Venesectio

Vägledning och stöd vid psykisk funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxna (Dokument för läsning på skärm)

 

Ögondroppar efter ögonoperation

 


Senast uppdaterad: 2019-04-03 15:17