Lokala riktlinjer Skaraborg

 

A-E

AK-Antikoagulantiabehandling

Bettfysiologi 

F-J

Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Skaraborg

Förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning från SkaS

Förskrivning av receptläkemedel

Hyperkalcemi 

K-O

Kostnadsfördelning vid placering för vård utanför hemmet vid psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk:
Se Samverkansområde Psykiatri och missbruk Vuxna >>Dokument >> Kostnadsfördelning...

Medföljande personal till sjukhuset (inkl avtal)

Ortopedi- läkarens handläggning av de vanligaste patientkategorierna inom ortopedi 

P-T

Rökstopp inför operation (Överensk mellan SkaS/PV samt privata vårdgivare i Skaraborg)
 - Broschyr "Tobak och operation" 
Just nu pågår revidering av riktlinjer och broschyr. Kontakta Emma Pantzar för mer information. Telefon 072 228 53 12, e-post emma.pantzar@vgregion.se   

Samverkan mellan Habiliteringen Skaraborg, Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg

Specialist Direkt

Stomimaterial, permanent stomi 

U-Ö

Venesectio

Vägledning för vård och stöd vid missbruk och beroende i Skaraborg

Vägledning  psykisk funktionsnedsättning-sjukdom

Ögondroppar efter ögonoperation

 


Senast uppdaterad: 2018-11-14 11:08