Lokala anvisningar Skaraborg

Blodtransfusion

Dödsfall samt obduktion

Gastroenterit

Kateterisering av urinblåsa

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Omhändertagande av svårt sjuka och döda vid olika religiös och etninsk bakgrund

Smittförande avfall

Städning