Välkommen till 2018 års Trepartskonferens den 26 oktober

Den 26 oktober arrangerar vårdsamverkansgruppen Psykiatri och missbruk, vuxna, årets Trepartskonferens. Konferensen riktar sig till dig som, på lednings- eller handläggarnivå, arbetar med målgruppen i kommun, primärvård, länssjukvård, specialistsjukvård och kriminalvård.

Läs mer och anmäl dig under rubriken Utbildningar och konferenser

Senast uppdaterad: 2018-09-25 15:54