Samverkansgrupp Psykiatri och missbruk, vuxna

Ordförande

Angelica Engman
Vårdcentralschef, Närhälsan
Mobiltelefon: 070-082 24 92
angelica.engman@vgregion.se 

 

Gruppmedlemmar

Eva Ulfenborg, vice ordförande
Hjo kommun

Anders Olofsson
Privata vårdgivarna

Beate Poetzsch
Närhälsan 

Bengt Höglander
Tidaholm kommun

Elisabeth Hurtado Lundberg
Brukarrepresentant, NSPHiG*

Maia Nilsson
Skaraborgs Sjukhus

Vakant
Skaraborgs Sjukhus

Helen Smith
Lidköping kommun

Robert Eklund
Falköpings kommun 

Ulrika Bergman
Skövde kommun

Maria Qvarnström
Primärvården Rehabilitering, adjungerad

Processtöd Skaraborgs Kommunalförbund

Kerstin Söderlund
Skaraborgs kommunalförbund
kerstin.soderlund@skaraborg.se
 

Processtöd Specialistpsykiatri/VGR

Vakant

Processtöd Primärvård/VGR

Vakant

 

*) Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg


Senast uppdaterad: 2018-09-19 10:56