Psykisk hälsa och missbruk/beroende - vuxna

Ordförande

Angelica Engman
Vårdcentralschef, Närhälsan
Mobiltelefon: 070-082 24 92
angelica.engman@vgregion.se 

 

Gruppmedlemmar

Eva Ulfenborg, vice ordförande
Hjo kommun

Anders Olofsson
Privata vårdgivarna

Beate Poetzsch
Närhälsan 

Bengt Höglander
Tidaholm kommun

Elisabeth Hurtado Lundberg
Brukarrepresentant, NSPHiG*

Maia Nilsson
Skaraborgs Sjukhus

Vakant
Skaraborgs Sjukhus

Helen Smith
Lidköping kommun

Robert Eklund
Falköpings kommun 

Ulrika Bergman
Skövde kommun

Maria Qvarnström
Primärvården Rehabilitering, adjungerad

 

Processtöd  

För Skaraborgs kommunalförbund:
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund
kerstin.soderlund@skaraborg.se  

För specialistsjukvården, Skaraborgs Sjukhus: 
Josefina Valkonen, enhetschef, Beroendeenheten
josefina.valkonen@vgregion.se

För Primärvården: 
Vanja Arrias, utvecklingsledare, Närhälsan
vanja.arrias@vgregion.se

 

 

 

*) Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

 


Senast uppdaterad: 2019-02-06 15:07