Implementeringsgrupp

Angela Olausson, Medicinst ansvarig sjuksköterska, Götene
angela.olausson@gotene.se

Annsofie Eklund-Karlsson, Äldreomsorgschef, Töreboda
ann-sofie.eklund-karlsson@toreboda.se

Bengt Höglander, Socialchef Tidaholm 
bengt.hoglander@tidaholm.se

Dan Söderlund, Administrativ chef Habilitering & Hälsa 
dan.soderlund@vgregion.se  

Dirk Vleugels, Medicinskt ansvarig, Närhälsan 
dirk.vleugels@vgregion.se

Elisabeth Andersson, Avdelningschef, Falköping 
elisabeth.a.andersson@falkoping.se

Karin Utbo, Vårdcentralschef Närhälsan 
karin.utbo@vgregion.se 

Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund
kerstin.soderlund@skaraborg.se

Kim Ström, Närhälsan Rehab 
kim.strom@vgregion.se

Krister Bergqvist, Förvaltare SAMSA
Skaraborgs Sjukhus 
krister.sven.bergkvist@vgregion.se 

Margareta Liljegren, Enhetschef Skaraborgs Sjukhus 
margareta.liljegren@vgregion.se

Pia Johansson, Förvaltare SAMSA Närhälsan
pia.ma.johansson@vgregion.se

Tina Hogbäck, Verksamhetschef Capio, VåC Grästorp 
tina.hogback@capio.se

Processtöd

Adam Krantz
Förvaltare SAMSA för Skaraborgs kommuner
Processtöd implementeringsgruppen Skaraborg

adam.krantz@skovde.se 

 

Uppdaterad 2018-05-15

 


Senast uppdaterad: 2018-11-21 11:31