Kontakt Samverkansgrupp Patientsäkerhet

Ordförande

Dirk Vleugels, Närhälsan
Tfn 070-020 59 87
dirk.vleugels@vgregion.se

 

Övriga gruppmedlemmar

Angela Olausson, Götene kommun

Annika Jansson, Töreboda kommun

Christina Davidsson, Habilitering & hälsa

Ingrid Wikstrand, Vårdcentralen Centrum

Lena Kindmalm, Närhälsan

Anette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs Sjukhus

Susanne Gustafsson, Skaraborgs Sjukhus

Ylva Moren, Vara kommun

 

 

Uppdaterad 2018-06-19


Senast uppdaterad: 2018-06-19 11:03