Kontakt Avvikelsegrupp

Sammankallande:

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Töreboda kommun

annika.jansson@toreboda.se 
Telefon: 0506-181 55

Övriga i arbetsgruppen

Angela Olausson
Skaraborgs Kommunalförbund

Jessica Ek 
Skaraborgs Kommunalförbund

Karin Hult
Skaraborgs Sjukhus

Lena Kindmalm
Närhälsan Västra Götaland

Margaretha Liljegren
Skaraborgs Sjukhus 

Maud Joelsson
Skaraborgs Kommunalförbund

 

2018-05-21


Senast uppdaterad: 2018-05-21 16:14