Avvikelsegrupp

Avvikelsegruppen ska, på uppdrag av samverkansgruppen Patientsäkerhet, arbeta för att stärka patientsäkerhetsarbetet inom avvikelsehantering. 

Ordförande

Annika Jansson
Töreboda kommun

Telefonnummer: 0506-181 55
annika.jansson@toreboda.se

Sammanträde med Avvikelsegruppen

Minnesanteckningar 2018-09-03

Minnesanteckingar 2018-04-26 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:50