Avvikelsegrupp

Avvikelsegruppen ska, på uppdrag av samverkansgruppen Patientsäkerhet, arbeta för att stärka patientsäkerhetsarbetet inom avvikelsehantering. 


Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:50