Avvikelsegrupp

Avvikelsegruppen ska, på uppdrag av samverkansgruppen Patientsäkerhet, arbeta för att stärka patientsäkerhetsarbetet inom avvikelsehantering. 

Ordförande

Annika Jansson
Töreboda kommun

Telefonnummer: 0506-181 55
annika.jansson@toreboda.se

Sammanträde med Avvikelsegruppen

Minnesanteckingar 2018-04-26 

Minnesanteckningar 2018-xx-xx

 

Föregående år >>