Vård i livets slut

Palliativ vård syftar till att göra den sista tiden i
livet så bra och smärtfri som möjligt. Målet för vården är att arbeta för en
god samverkan så att patienten och dess närstående ska känna trygghet och för att patienten ska kunna vårdas där han/hon önskar. Läs mer...


Senast uppdaterad: 2018-10-23 15:01