Uppföljning 48/72

Ett sätt att säkra utskrivningen är att från sjukhuset ringa patienter för ett efterföljande samtal några dagar efter utskrivningen. Läs mer...