Samverkansgrupp Geriatrik, demens, palliativ vård

Ordförande

Per Granath
Skövde kommun
Telefon 0500-49 85 27
per.granath@skovde.se

Ledamöter

Anna Wallberg
Närhälsan rehab
anna.wallberg@vgregion.se

Anna-Karin Greneheim
Privata vårdcentraler
anna-karin.greneheim@brackediakoni.se 

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Kommunerna norra
ann-sofie.eklund-karlsson@toreboda.se

Carina Karlsson
Skaraborgs Sjukhus
carina.e.karlsson@vgregion.se

Karin Utbo
Närhälsan
karin.utbo@vgregion.se

Åsa Ålebring
Närhälsan
asa.alebring@vgregion.se

Karl- Olof Fernow
Senior
karlolof.fernow@punkt.se

Magnus Olsson
Skaraborgs Sjukhus
magnus.olsson@vgregion.se

Malin Swärd
Kommuner, SVPL-representant
malin.sward@skovde.se

Margareta Karlqvist
Senior
fam.se.karlqvist@telia.com  

Sven-Ove Andersson
Kommunerna Väster
sven-ove.andersson@lidkoping.se

Processtöd/utvecklingsledare

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Skaraborgs Sjukhus
eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Marianne Alärd
Skaraborgs Sjukhus
marianne.alard@vgregion.se 

Maria Björck
Kommun
maria.bjorck@falkoping.se

Koordinatorer

Claes-Göran Borg
Skaraborgs Sjukhus
claes-goran.i.borg@vgregion.se

Eva-Marie Gustafsson
Skaraborgs Sjukhus  
eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Ewa Hjerpe
Skövde kommun
ewa.hjerpe@skovde.se  

Kerstin Bjälkefur
Lidköpings kommun
kerstin.bjalkefur@lidkoping.se 

Maria Björck
Falköpings kommun
maria.bjorck@falkoping.se 

Marianne Alärd, sammankallande
Skaraborgs Sjukhus
marianne.alard@vgregion.se 

Solveig Wanland
Närhälsan
solveig.wanland@vgregion.se   

Vanja Arrias
Närhälsan
vanja.arrias@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-01-02 13:10