Omsorgskoordinatorer

Omsorgskoordinatorer är en funktion på akutmottagningarna som jobbar med att stärka nätverket kring sköra och mångbesökande patienter. Läs mer...

Kontakt

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Närvårdskoordinator
eva-marie.gustafsson@vgregion.se

1

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2018-10-23 16:10