Mobilt palliativt team

Specialiserad palliativ vård i hemmet i samverkan med kommunens hemsjukvård.

Palliativa teamets arbetssätt:

Hembesök för teamet tillsammans med patient, närstående och kommunens sjuksköterska och vid behov kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Vid behov av slutenvård finns möjligheter till vård på palliativ specialenhet eller Hospice Gabriel

Inskrivningskriterier:

  • Patientens önskemål
  • Progressiv obotlig sjukdom främst cancer
  • Besvärande komplexa symtom eller andra särskilda behov
  • Informerande samtal mellan ansvarig läkare och patienten om att vårdens mål ändras till symtomlindring och bästa möjliga livskvalité (brytpunktsamtal)
  • Förväntad kort överlevnad
  • Över 18 år

Kontakt: Remiss från behandlande läkare

a

Länkar

Senast uppdaterad: 2018-05-25 10:17