Mobilt palliativt team

Specialiserad palliativ vård i hemmet i samverkan med kommunens hemsjukvård.

Palliativa teamets arbetssätt:

Hembesök för teamet tillsammans med patient, närstående, kommunens sjuksköterska och, vid behov, kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Vid behov av slutenvård finns möjligheter till vård på palliativ specialenhet.

Inskrivningskriterier:

  • Patientens önskemål
  • Progressiv obotlig sjukdom främst cancer
  • Besvärande komplexa symtom eller andra särskilda behov
  • Informerande samtal mellan ansvarig läkare och patienten om att vårdens mål ändras till symtomlindring och bästa möjliga livskvalité (brytpunktsamtal)
  • Förväntad kort överlevnad
  • Över 18 år

Kontakt: Remiss från behandlande läkare

a

Länkar


Senast uppdaterad: 2018-10-23 14:54