Mobilt närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet vänder sig till individer med omfattande behov av vård- och omsorg på slutenvårds nivå. Målgruppen är individer med multisjuklighet i instabilt läge, där vården kräver en samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

Läs mer

Länkar


Senast uppdaterad: 2018-05-25 10:17