Mobil närvård

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt funktionen och arbetar tätt tillsammans med närsjukvårdsteam, palliativt team och hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Läs mer