Mätningar och resultat 2016

Mål och mått 2016

Palliativa teamen till Närsjukvården tom 14 nov 2016

Sammanställningen 48 72 mätperioden 2016

Årsrapport Skaraborg 2016 slutversion