Beslutsstöd

Beslutsstöd BViS (Beslutsstöd för Vård i Skaraborg) är ett beslutsstöd som tagits fram för att öka tryggheten för sjuksköterskor vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos personer med kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen. Läs mer...


Senast uppdaterad: 2018-05-21 08:35