Geriatrik, demens, palliativ vård

Geriatrik Demens och Palliativ vård är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan. Målet för gruppens arbete är att verka för en god sammanhållen vård till de individer som har omfattande vård och omsorgsbehov. Den största målgruppen är äldre, personer med demens, palliativ vård och stroke.  Läs mer...

Ordförande

Per Granath
Skövde kommun

Telefon 0500-49 85 27
E-post per.granath@skovde.se


Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:37