Samverkansgrupp FoU, medlemmar

Ordförande

Svante Lifvergren
Skaraborgs sjukhus
svante.lifvergren@vgregion.se
Tel: 070-643 30 81

Gruppmedlemmar

Ali Kazemi
Skaraborgsinstitutet samt Högskolan Skövde

Björn Landström
Skaraborgsinstitutet

Catharina Gillsjö
Högskolan Skövde

Elisabeth Kenne Sarenmalm
Skaraborgs Sjukhus

Ingrid Bertilsson
Habilitering och hälsa

Jeanette Andersson
Kommunalförbundet samt representant samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård

Jessica Ek
Kommunalförbundet

Kerstin Söderlund
Kommunalförbundet

Per Hjerpe
FoU-chef Närhälsan 

Vakant 
Representant från samverkansgrupp Barn och unga

 

Uppdaterad 2018-06-19