FoU Skaraborg

FoU-gruppens arbete ska bidra till utvecklingen av en personcentrerad vård och omsorg där vårdtagare och patienter upplever vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Forskningsfrågorna förväntas utgå från aktuella problem kopplat till konkreta verksamhetsfrågor i ett växelspel mellan praktiker och forskare där även patienter och närstående förväntas bidra. Inom ansvarsområdet ingår frågor som rör forskning, utveckling och utbildning.

Läs uppdragshandlingen i sin helhet under Dokument"Styrande dokument".


Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:28