Tidiga samordnade insatser

”Barn ska bara vara trygga och få hjälp i tid. Enkelt att skriva under på, men ett läge som kräver långt utvecklad samverkan. Något som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet” skriver Socialstyrelsen på sin sida om tidiga samordnade insatser (TSI).

I regeringsuppdraget till Skolverket och Socialstyrelsen 2017-2020 framkommer att syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. 

Skolverket sammankallade och samordnande myndighet i arbetet. 

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och identifiera goda exempel
  • Beskriva juridiska och strukturella hinder
  • Följa upp och utvärdera och sprida resultat till viktiga aktörer

Arbetet har slutredovisning 31 jan 2021. 

Definitionen på tidigt samordnade insatser är: 

  • Främjande, förebyggande eller åtgärdande insatser som ges i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling 
  • Tidig upptäckt en förutsättning 
  • Insatser organiseras som en fungerande helhet ur barnet/den unges perspektiv.

I Skaraborgs kommuner pågår mycket arbete som definieras som TSI. Samverkansgrupp barn och unga vill erbjuda samtliga kommuner att delta i ett lärande närverk kring TSI för att kunna utvecklas och byta goda idéer med varandra. Uppstart och erbjudande om deltagande kommer att skickas ut våren 2019. Arbetet sker i nära samarbete med kommunernas folkhälsostrateger.

Exempel på tidiga samordnade insatser ges i "tidiga listan"

 

Startsida barn och unga


Senast uppdaterad: 2019-03-07 17:35