Barn och unga

Barn och unga är en samverkansgrupp under styrgruppen Vårdsamverkan Skaraborg och verkar för samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården, Tandvården, Habilitering och hälsa samt Kommunalförbundet Skaraborg.

Gruppen arbetar med utveckling och uppföljning av arbetet i Skaraborg enligt antagna riktlinjer och ska också definiera första linjens hälso- och sjukvård vad gäller barn och ungas psykiska hälsa.

På det övergripande planet ska gruppen fungera som stödfunktion till det lokala Västbusarbetet, för att lösa frågor om respektive huvudmans ansvar. Barn och unga är  förbindelselänk i det regionala arbetet och svarar för att gemensam kompetensutveckling kommer till stånd.

Ordförande

Katarina Levenby
Skola

Telefon 0503-351 81
E-post katarina.levenby@hjo.se 

 

Samverkansgrupp Barn och unga

2018

Minnesanteckningar 2018-xx-xx

Minnesanteckningar 2018-xx-xx


Senast uppdaterad: 2018-10-23 13:31