Barn och unga

Barn och unga är en samverkansgrupp under styrgruppen Vårdsamverkan Skaraborg och verkar för samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården, Tandvården, Habilitering och hälsa samt Kommunalförbundet Skaraborg.

Gruppen arbetar med utveckling och uppföljning av arbetet i Skaraborg enligt antagna riktlinjer och ska också definiera första linjens hälso- och sjukvård vad gäller barn och ungas psykiska hälsa.

Mötestider

8 april, 13.30-16.30;  15 maj, 13.30-16.30.

Ordförande

Katarina Levenby
Skola

Telefon 0503-351 81
E-post katarina.levenby@hjo.se 

 

Samverkansgrupp Barn och unga

 


Senast uppdaterad: 2019-02-20 14:04