Informationsmöte om SIP

12 oktober och 15 oktober ges information om SIP för företrädesvis till dig som är läkare och arbetar i in- och utskrivningsprocessen från slutenvården och kan komma att delta i SIP-möten. Samma information ges vid båda tillfällena.

 

Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att
för personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska en samordnad individuell plan upprättas. Trots detta är kunskapen
kring SIP inte alltid känd.

Mer information hittar du här:
Inbjudan till SIP-information

Materialet som användes hittar du här.


Senast uppdaterad: 2018-10-29 09:03