Representanter i Utvecklingsgrupp Äldre

Anna Andersson
Enhetschef
Rehabenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 98 27/ 0725 - 21 84 70
E-post: anna.andersson2@kungalv.se
Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef
Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: ann-charlotte.nyren@tjorn.se
   
Birgitta Berghänel-Sikberger
Brukarrådsrepresentant
Telefon:
E-post: birgitta.berghanel@hotmail.se
Ann-Sofie Borg

Verksamhetschef
Hemsjukvård och äldreomsorg
Ale kommun
Telefon: 0303 - 32 09 40
E-post: ann-sofie.borg@ale.se  

   
Jenny Edvardsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ rehab
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 75
E-post: jenny.edvardsson@tjorn.se
Lena Samuelsson
Bitr. vårdcentralschef 
Närhälsan Nordmanna
Telefon: 010 - 473 38 30
E-post: lena.m.samuelsson@vgregion.se
   

Mari-Anne Selander
Äldre sjuksköterska
Vårdcentrlaen Kusten
Telefon:0762 - 97 97 01
E-post:  mari-anne.selander@ptj.se

Noomi Holmberg
Verksamhetschef
Kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67
E-port: noomi.holmberg@kungalv.se

Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: susanne.albinsson@stenungsund.se
 Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707 - 28 58 69
E-port: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Åsa Bingsmark Peterson
Klinikchef
Folktandvården
Telefon: 0700 - 82 21 61
Epost: asa.bingsmark.peterson@vgregion.se

Åsa Fredriksson
MAS
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 03 50
E-post: asa.fredriksson@ale.se

   

Senast uppdaterad: 2018-09-25 11:09