Representanter i samordningsgruppen

Lena Arnfelt 
Ordförande SIMBA
Sektorchef 
Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 95 53, 0706 - 05 66 42
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se

 
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten

Telefon: 0303 - 37 97 00
E-post: info.vckusten@ptj.se
Anna Karlsson
Regionutvecklare
HSNV
Telefon: 010 - 441 13 85, 0705 - 63 07 54
E-post: anna.y.karlsson@vgregion.se
   
Camilla Blomqvist
Sektorchef,
Sektorn för socialtjänst
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 81 52, 0738 - 52 02 01
E-post: camilla.blomqvist@stenungsund.se
Ebba Gierow
Sektorchef
Arbete, trygghet och Omsorg
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 09 17
E-post: Ebba.sjostedt@ale.se
   
Helene Vighagen
Områdeschef
Folktandvården
Telefon: 0727 - 29 74 40
E-post: helene.vighagen@vgregion.se
Jacob Wulfsberg
Chefläkare
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 942
E-post: jacob.wulfsberg@vgregion.se
   
Katarina Andersson
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 984 50
E-post: katarina.s.andersson@vgregion.se
Magnus Karlsson
Sjukhusdirektör
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 764, 0706-30 88 17
E-post: magnus.karlsson@vgregion.se
   
Mats Dahl
Vice ordförande, SIMBA
Primärvårdschef 
Närhälsan, Primärvård Omr 2
Telefon: 010 - 435 80 00
E-post: mats.dahl@vgregion.se
Mikael Spetz
Medicinskt ansvarig Stenungsund / Lödöse
Capio Läkarhus AB
Telefon:0303 - 37 38 00
E-post: mikael.spetz@capio.se
   
Monika Bondesson
Primärvårdschef 1177 Vårdguiden
Mödrahälsovård, Gynekologi och Ungdomsmottagning
Telefon: 0700 - 82 41 82
E-post: monika.bondesson@vgregion.se
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef
Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 74, 0766-34 10 74
E-post: shuja-at.noormohamed@tjorn.se

Senast uppdaterad: 2018-08-24 09:38