Representanter i arbetsutskottet

Lena Arnfelt
Ordförande
Sektorchef
Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 95 53, 0706 - 05 66 42
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
 
   
Anna Karlsson
Regionutvecklare
HSNV
Telefon: 010 - 441 13 85, 0705 - 63 07 54
E-post: anna.y.karlsson@vgregion.se                 

Magnus Karlsson
Sjukhusdirektör
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 764, 0706-30 88 17
E-post: magnus.karlsson@vgregion.se     

 
 
Mats Dahl
Vice ordförande, SIMBA
Primärvårdschef 
Närhälsan, Primärvård Omr 2
Telefon: 010 - 435 80 00
E-post: mats.dahl@vgregion.se
 

Senast uppdaterad: 2018-07-03 11:16