Arbetsutskott

Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, företrädare för den huvudman som inte är ordförande resp vice, sjukhusdirektör, nämndens representant samt processledare

Samordningsgruppens ordförande är även ordförande för arbetsutskottet. Resurspersoner kan adjungeras i specifika frågor.

Syftet med arbetsutskottet är att vara ett forum för ingående parters samverkansfrågor och vara ledningsgruppens operativa organ.

Mötestider

13 feb kl.15:00 - 17:00 
18 apr kl.08:30 - 10:30 
5 sep kl.08:30 - 10:30 
22 nov kl.08:30 - 10:30 

Uppdragsbeskrivning


Senast uppdaterad: 2018-10-05 11:00