Representanter i utvecklingsgruppen Psykisk hälsa, vuxna

Katarina Andersson
Ordförande
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 450
E-post: katarina.s.andersson@vgregion.se

 

 

Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303 - 37 97 00
E-post:info.vckusten@ptj.se
Andreas Witt

Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun Telefon: 0303 - 33 01 28
E-post: andreas.witt@ale.se

   
Anette Jäderberg
Brukarrepresentant
MIND
Telefon:
E-post: anette.jaderberg@mind.se
Anna Belfrage
Närhälsan Stora Höga
Telefon: 0706 - 63 60 28
E-post: anna.belfrage@vgregion.se

   

Elisabeth Wärn
Verksamhetschef
Funktionshinder
Stenungsundskommun
Telefon: 0303 - 73 28 85
E-post: elisabeth.warn@stenungsund.se

Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
Telefon:  0303 - 37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se
Jenny Ahto
Brukarrepresentant
NSPHiG
Telefon:
E-post: jenny@nsphig.se
Juan Navas Garcia
Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 86, 0707 - 80 82 25
E-post: 
juan.navas.garcia@tjorn.se      
   

Marita Ramberg Brenner
Verksamhetsutvecklare
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 391, 0736 – 60 15 34
E-post: marita.ramberg@vgregion.se                    

Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Telefon: 0303 - 23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se 
Åsa Bingsmark Peterson
Klinikchef
Folktandvården
Telefon: 0700 - 82 21 61
Epost: asa.bingsmark.peterson@vgregion.se

 

   

 

 

  


Senast uppdaterad: 2018-10-15 08:27