Representanter i utvecklingsgruppen Psykisk hälsa, vuxna

Katarina Andersson
Ordförande
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 450
E-post: katarina.s.andersson@vgregion.se

 

 

Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post:info.vckusten@ptj.se

Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun
Telefon: 0303-33 01 28
E-post: andreas.witt@ale.se

Anette Jäderberg
Brukarrepresentant
MIND
Telefon:
E-post: anette.jaderberg@mind.se
Anna Belfrage
Närhälsan Stora Höga
Telefon: 0706-63 60 28
E-post: anna.belfrage@vgregion.se

   

Anna-Lena Hansdotter
Verksamhetschef
Sociala resurser
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 97 72
E-post: annalena.hansdotter@kungalv.se

Elisabeth Wärn
Verksamhetschef
Funktionshinder
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303-73 28 85 E-post: elisabeth.warn@stenungsund.se

Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
Telefon:  0303-37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se
Jenny Ahto
Brukarrepresentant
NSPHiG
Telefon:
E-post: jenny@nsphig.se
   

Juan Navas Garcia
Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 860707-80 82 25
E-post: juan.navas.garcia@tjorn.se          

Marie Andersson
Enhetschef
PsykiatriskA mott. Kungälv Kärra Rödbo
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0768-35 25 23
E-post: marie.ev.andersson@vgregion.se   
Marita Ramberg Brenner
Verksamhetsutvecklare
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 3910736-60 15 34
E-post: marita.ramberg@vgregion.se                   

 Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se

   

Åsa Bingsmark Peterson
Klinikchef
Folktandvården
Telefon: 0700 - 82 21 61
Epost: asa.bingsmark.peterson@vgregion.se    

 

  


Senast uppdaterad: 2019-02-20 11:10