Representanter i                     Lokal Psykiatrigrupp Tjörn

Taija Holmberg
Ordförande
Enhetschef
IFA,Öppenvård och arbetsmarknad
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 54
E-post: taija.t.tholmberg@tjorn.se
 
   
Annelie Svantesson
Utvecklingsledare
Individ och familjeavdelningen (IFA)
Telefon: 0303 - 60 13 33
E-post: annelie.svantesson@tjorn.se
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef
Närhälsan Tjörn
Telefon: 010 - 473 46 06, 0768 - 09 80 69
E-post: ann-sofie.lekander@vgregion.se
   
Carl Styvén
Enhetschef
Psykiatriska öppenvårdsmott.
och Psykosteam Aston Villa
Stenungsund / Tjörn
Kungälvs Sjukhus
Telefon: 0303 - 24 11 00
E-post: carl.styven@vgregion.se
Heidi Lehtonoen
Enhetschef
Individ och familjeavdelningen (IFA)
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 82
E-post: heidi.lehtonen@tjorn.se
   
Jenny Edvardsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska /rehab
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 75
E-post: jenny.edvardsson@tjorn.se
Jenny Kullman
Enhetschef 
Pyskiatri/missbruk
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 407
E-post: jenny.kullman@vgregion.se
   

Jessica Zetterlund  Löfberg
Sjuksköterska
Socialmedicnska mottagningen
Närhälsan
Telefon:  010 - 473 46 66
E-post: jessica.zetterlund.löfberg@tjon.se       

Johanna Bidegård
Verksamhetschef
Capio Läkarhus Almön
Telefon: 0704 - 86 81 68
E-post: johanna.bidegard@capio.se
   
Juan Navas Garcia
Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 86, 0707 - 80 82 25
E-post: 
juan.navas.garcia@tjorn.se
 

Mötestider

9 jan kl.13:00 - 14:30
10 apr kl.13:00 - 14:30
21 aug kl.13:00 - 14:30
6 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2018-10-15 10:12