Representanter i politiska samrådsgruppen

Linda Åshamre (S)
Ordförande  SIMBA
Ordförande
Sociala utskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0722 - 02 90 83
E-post: linda.ashamre2@kungalv.se

Anette Johannessen (S)
2:e vice ordförande
Socalnämnden 
Tjörns kommun
Telefon:
E-post: anette.johannessen@tjorn.se

Anna Vedin (M) 
Vice ordförande
Bildningsutskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0722 - 02 30 38 
E-post: anna.vedin@kungalv.se
Anne-Lie Sundling (KD)
1:e vice ordförande
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefon:
E-post: annelie.sundling@kristdemokraterna.se

Ann-Sofie Alm (M)
Vice ordförande SIMBA
Ordförande
Primärvårdsstyrelsen
Telefon: 0761 - 78 57 18 
E-post: ann-sofie.alm@vgregion.se
   
Björn Möller (M)
Ordförande
Barn-och utbildningsnämnden
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 67 53 52, 0766 - 34 18 60
E-post: bjorn.moller@tjorn.se
Christin Slättmyr (S)
Vice ordförande
Styrelsen för Hablitering och hälsa
Telefon:
E-post:  christin.slattmyr@telia.com
   
Dario Espiga (S)
Vice ordförande
Primärvårdsstyrelsen
Telefon: 0730 - 30 54 13
E-post: dario.espiga.corbo@vgregion.se
Filip Gollungberg (M)
Ordförande
Socialnämnden
Tjörns kommun
Telefon: 0340 - 60 14 66 
E-post: filip.gollungberg@tjorn.se
   
Gun-Marie Daun (KD)
Vice ordförande
Sociala utskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0703 - 80 59 56 
E-post: gun-marie.daun@kungalv.se
Janette Olsson (S)
2:e vice ordförande
Västra Hälso och sjukvårdsnämnden
Telefon:
E-post: janette.olsson@stenungsund.se
    
Lars Kopp (M) 
1:e vice ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 
Ale kommun
Telefon: 0705 - 84 89 25 
E-post: lars.kopp@ale.se       
Linda Ekdahl (oberoende)
Ordförande
Bildnings- och socialautskottet
Stenungsunds kommun
E-post: linda-maria.hermansson@stenungsund.se
   
Linn Brandström (M)
Ordförande
Styrelsen för beställd primärvård
Telefon: 0704 - 44 68 62
E-post: linn.brandstrom@vgregion.se
Mats Frisell (S)
Ledamot
Tandvårdsstyrelsen
Telefon: 0705 - 222895
Epost: mats.frisell@kungalv.se
   
Michael Melby (S)
Vice ordförande
Styrelsen för beställd primärvård
Telefon: 0709 - 16 78 27 
E-post: michael.melby@vgregion.se
Monica Samuelsson (S)
Ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Telefon: 0702 - 82 99 45
E-post: monica.samuelsson@ale.se
   
Morgan Hedman (S)
Ledamot
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
Telefon: 0733 - 66 39 99
E-post: morgan.hedman@lf.goteborg.se
Nicklas Attefjord (MP) 
Ordförande
Västra Hälso och sjukvårdsnämnden
Telefon: 0707 - 14 89 96
E-post: nicklas.attefjord@mp.se
   
Roger Andersson (S)
Ledamot
Bildnings- och socialautskottet
Stenungsunds kommun
Telefon:
E-post: roger.jo.andersson@stenungsund.se
Sonny Landerberg (MP)
2:e vice ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale Kommun
Telefon: 0709 - 57 74 30
E-post: sonny.landerberg@ale.se
   
 Staffan Setterberg (KD)
Ordförande
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
Telefon: 0707 - 14 23 26
E-post: setterberg@nativo.se
 

Senast uppdaterad: 2018-10-31 12:52