Representanter i Närområdesgrupp Tjörn

Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef
Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: ann-charlotte.nyren@tjorn.se
 
   

Albin Kolberg
Enhetschef
Närhälsan Tjörn rehabmottagning
Telefon: 0703 - 56 10 81
E-post: albin.kolberg@vgregion.se

Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef
Närhälsan Tjörn
Telefon: 010 - 473 46 06, 0768 - 09 80 69
E-post: ann-sofie.lekander@vgregion.se
Jenny Edvardsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska /rehab
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 75
E-post: jenny.edvardsson@tjorn.se 
Johanna Bidegård
Verksamhetschef
Capio Läkarhus Almön
Telefon: 0704 - 86 81 68
E-post: johanna.bidegard@capio.se 
   
Lille Callerud
Förändringsledare
Hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 62
E-post: lille.callerud@tjorn.se
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef
Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 74, 0766 - 34 10 74
E-post: shuja-at.noormohamed@tjorn.se
   
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707 - 28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

 

   

 

 

Senast uppdaterad: 2018-09-25 11:04