Representanter i Närområdesgrupp Stenungsund

Marie Höjer Stövind
Ordförande
Verksamhetschef
Capio Läkarhus Stenungsund

Telefon: 0735 - 58 63 25
E-post:Marie.HoijerStovind@capio.se
 
   
Ann Sundström
Vårdcentralchef
Närhälsan Stenungsund
Telefon: 0725 - 19 68 04
E-post: ann.sundstrom@vgregion.se
Anna Belfrage
Vårdcentralchef
Närhälsan Stora Höga
Telefon: 0706 - 63 60 28
E-post: anna.belfrage@vgregion.se
   

Cathrine Oskarsson-Kjellstrand
Enhetschef
Hemsjukvården
Stenungsunds kommun
E-post:
cathrine.oskarsson-kjellstrand@stenungsund.se  

Johanna Nordqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0730-66 87 66
E-post: johanna.nordqvist@stenungsund.se

Lisa Lok Hinnerson
Enhetschef
Närhälsan Stenungsund rehabmottagning
Telefon: 0705 - 26 85 25 
E-post: lisa.hinnerson@vgregion.se

 Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: susanne.albinsson@stenungsund.se            
 Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707 - 28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se
 
   

Senast uppdaterad: 2018-09-25 10:56