Representanter i Närområdesgrupp Kungälv

Eva von Hofsten
Ordförande
Vårdcentralschef Närhälsan Solgärde 
Telefon: 010 - 473 38 56
E-post: eva.von_hofsten@vgregion.se
 
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303 - 37 97 00
E-post:info.vckusten@ptj.se
 Gunilla Lewin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kungälvs kommun
Telefon: 0706 - 05 82 28
E-post: gunilla.lewin@kungalv.se
   
Kjell Nilsson
Verksamhetschef
Centrumpraktiken Kungälv
Telefon: 0702 - 64 50 99
E-post: kjell.nilsson.40@ptj.se
Maria Fasth
Vårdcentralschef
Närhälsan Nordmanna
Telefon: 0700 - 82 43 38
E-post: maria.a.fast@vgregion.se
   
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Telefon: 0303 - 23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se              
 Noomi Holmberg
Verksamhetschef
Kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67 / 0303 - 23 96 24
E-post: noomi.holmberg@kungalv.se
   
  Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-25 10:49