Representanter i Närområdesgrupp Kungälv

Noomi Holmberg
Ordförande
Verksamhetschef
Kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767-82 95 67, 0303-23 96 24
E-post: noomi.holmberg@kungalv.se
 
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post:info.vckusten@ptj.se
Gunilla Lewin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kungälvs kommun
Telefon: 0706-05 82 28
E-post: gunilla.lewin@kungalv.se
   
Kjell Nilsson
Verksamhetschef
Centrumpraktiken Kungälv
Telefon: 0702-64 50 99
E-post: kjell.nilsson.40@ptj.se
Maria Fasth
Vårdcentralschef
Närhälsan Nordmanna
Telefon: 0700-82 43 38
E-post: maria.a.fast@vgregion.se  
   
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Telefon: 0303-23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se               
Susanne Gustafsson
Tf vårdcentralschef
Närhälsan Solgärde
Telefon: 0700-20 62 09 
E-post: susanne.gustafsson@vgregion.se  
   
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se
 

Senast uppdaterad: 2019-02-19 11:54