Närområdesgrupp Kungälv

Mötestider

09 apr kl.08:30 - 12:00
20 aug kl.08:30 - 12:00
04 nov kl.08:30 - 12:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-25 10:49