Representanter i              Västbus Stenungsund/Tjörn

Anna Orvefors
Verksamhetschef
Elevhälsan
ElevhälsanTjörns kommun
Telefon:  0303 - 24 13 21
E-post: anna.orvefors@tjorn.se
 
   
Anna-Karin jansson Argani
Enhetschef 
Barn och ungdomspsykiatriska mott. (BUP)
Steungsund/Tjörn
Telefon: 0303 - 24 11 61
E-post: anna-karin.g.jansson@vgregion.se
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef
Närhälsan Tjörn
Telefon: 010 - 473 46 06, 0768 - 09 80 69
E-post: ann-sofie.lekander@vgregion.se
   
Mickela Larsson
Enhetschef
Barn och ungdom
Habilitering och Hälsa
Telefon: 0303-241504, 0700-878935
E-post: mickela.larsson@vgregion.se
Pernilla Lundmark
Enhetschef 
Centrala Barn- och elevhälsan
Steungsunds kommun
Telefon: 0703 - 73 28 81
E-post: pernilla.lundmark@stenungsund.se
   

Pia Nilsson
Teamledare
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 010 - 473 45 00, 0700 - 82 40 30
E-post: pia.c.nilsson@vgregion.se

 Ulf Tolf
Enhetschef 
Enheten för Barn och unga samt familjehem
Stenungsunds Kommun
Telefon: 0303-73 29 82
E-post: ulf.tolf@stenungsund.se

   
Ulrika Ivarsson
Enhetschef
Barn och ungasenheten, Öppenvård och
Myndighet (IFO)
Tjörns kommun 
Telefon: 0304 - 60 18 64, 0766 - 34 18 64
E-post: ulrika.ivarsson@tjorn.se
 
   

Senast uppdaterad: 2018-08-28 13:02