Representanter i    Västbusgrupp Kungälv

Anette Karlsson
Ordförande
Enhetschef
Socialmedicinska mottagningen
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 94 66, 0702 - 64 64 07
E-post: anette.karlsson@kungalv.se
 
   
Anne-Marie Lagerqvist
Enhetschef 
Familjehem- och familjerättsenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 91 43 
E-post: anne-marie.lagerqvist@kungalv.se         
Catharina Bengtsson
Verksamhetschef
Elevhälsan och stödenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 030-23 83 35, 0709 - 10 85 47
E-post: catharina.bengtsson@kungälv.se
   
Eva Påhlman
Enhetschef 
Barn- och ungsdomsenheten
Kungälvs kommun
Telefon:  0303 - 23 90 42
E-post: eva.pahlman@kungalv.se
Johanna Forsell
Enhetschef
Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning. (BUP)  Kungälv
Telefon: 0303 – 24 13 25
E-post: johanna.forsell@vgregion.se                       
   
Maria Gustavsson
Enhetschef
Utförarenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 94 09, 0702-21 90 38
E-post: maria.gustavsson@kungalv.se                 
Pia Nilsson
Teamledare
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 010 - 473 45 00 , 0700 - 82 40 30
E-post: pia.c.nilsson@vgregion.se
 
   
   
   

Senast uppdaterad: 2018-08-24 12:12