Representanter i           Västbusgrupp Ale

Eva Gundahl
Ordförande
Samverkansansvarig barn och unga
Ale kommun
Telefon: 0303 - 70 42 50 
E-post: eva.gundahl@ale.se
 
   
Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 01 28
E-post: andreas.witt@ale.se
Birgitta Augustsson
Utvecklingsledare
Social hållbarhet/Folkhälsa
Ale kommun
Telefon:  0704 - 32 05 28
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
   
Håkan Liljeland
Enhetschef
Barn- och ungdomspsykiatriskmott. (BUP)
Ale
Telefon: 0303 - 24 10 32
E-post: hakan.liljeland@vgregion.se                     
Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Individ och familjeomsorg (IFO)
Ale kommun
Telefon: 0303 - 37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se
   
Mari Schönenberg
Administrativ chef
Ale kommun
Telefon: 0303 - 70 30 88
E-post: mari.schonenberg@ale.se
Matihas Lind
Verksamhetschef
Elevhälsan
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 01 22
E-post: mathias.lind@ale.se
   
Pia Nilsson
Teamledare
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 010 - 473 45 00 , 0700 - 82 40 30
E-post: pia.c.nilsson@vgregion.se
Thomas Liedström
Verksamhetchef
Kultur och fritid
Ale kommun
Telefon:  0303 - 70 36 33
E-post::  thomas.liedstrom@ale.se
   
Ulla-Stina Millton
Verksamhetchef
Grundskola
Ale kommun
Telefon: 0303-70 37 00
E-post: ulla-stina.millton@ale.se
 
   

Senast uppdaterad: 2018-08-24 12:09