Representanter i           Västbusgrupp Ale

Eva Gundahl
Ordförande
Samverkansansvarig barn och unga
Ale kommun
Telefon: 0303-70 42 50 
E-post: eva.gundahl@ale.se
 
   
Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun
Telefon: 
E-post: andreas.witt@ale.se
Birgitta Augustsson
Utvecklingsledare
Social hållbarhet/Folkhälsa
Ale kommun
Telefon:  0704-32 05 28
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
   
Håkan Liljeland
Enhetschef
Barn- och ungdomspsykiatriskmott. (BUP)
Ale
Telefon: 0303-24 10 32
E-post: hakan.liljeland@vgregion.se                     
Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Individ och familjeomsorg (IFO)
Ale kommun
Telefon: 0303-37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se
   
Karin Svensson Stolt
Verksamhetschef
Älvängens läkarhus
Telefon: 0735-58 63 03
E-post: karin.svensson@alvangenslakarhus.se
Mathias Lind
Verksamhetschef
Elevhälsan
Ale kommun
Telefon: 0303-33 01 22
E-post: mathias.lind@ale.se
   
Mickela Larsson
Enhetschef
Habiliteringen Kungälv Barn och ungdom
Ale kommun
Telefon:  0303-24 15 040700-87 89 35
E-post: mickela.larsson@vgregion.se
Pia Nilsson
Teamledare
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 010-473 45 00 , 0700-82 40 30
E-post: pia.c.nilsson@vgregion.se
   
   
   

 

0303-330128


Senast uppdaterad: 2019-02-19 13:20