Representanter i utvecklingsgrupp Psykisk hälsa, barn

Agneta Hamilton
Ordförande
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303 - 37 97 00
E-post: info.vckusten@ptj.se

 
Ann Sundström
Vårdcentralchef
Närhälsan Stenungsund
Telefon: 0725 - 19 68 04
E-post: ann.sundstrom@vgregion.se

Anna Orvefors
Verksamhetschef
Elevhälsan
Tjörns kommun
Telefon: 0303 -24 13 21
E-post: anna.orvefors@tjorn.se

Anna-Karin jansson Argani
Enhetschef 
Barn och ungdomspsykiatriska mott. (BUP)
Steungsund/Tjörn
Telefon: 0303 - 24 11 61
E-post: anna-karin.g.jansson@vgregion.se
Ann-Chathrine Bjersing
Verksamhetsutvecklare
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 055
E-post: ann-cathrine.bjersing@vgregion.se
   
Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 01 28
E-post: andreas.witt@ale.se

Annika Sunesson

Stenungsundskommun
Telefon:
E-post: annika.sunesson@stenungsund.se

   

Catharina Bengtsson
Verksamhetschef
Elevhälsan och stödenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 030-23 83 35, 0709 - 10 85 47
E-post: catharina.bengtsson@kungälv.se

Elisabeth Tullhage
Enhetschef
Psykologenheten
Mödra och barnhälsovård
Telefon: 0761 - 38 04 23
E-post: elisabeth.tullhage@vgregion.se

Ingela Wessbo
Områdes och verksamhetschef
Ungdomsmottagingarna
Västra och södra Västra Götanland
Telefon:  0702 - 07 97 65
E-post: ingela.wessbo@vgregion.se                                 

Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
Telefon:  0303 - 37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se

   

Jenny Ahto
Brukarrepresentant
NSPHiG
Telefon:
E-post: jenny@nsphig.se

Juan Navas Garcia
Avdelningschef Individ- och familjeavdelningen Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 86, 0707 - 80 82 25 E-post: juan.navas.garcia@tjorn.se

   
Katarina Andersson 
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 450
E-post: katarina.s.andersson@vgregion.se
Mathias Lind
Verksamhetschef
Elevhälsan
Ale kommun
Telefon: 0303-33 01 22
E-post: mathias.lind@ale.se
   
Mickela Larsson
Enhetschef
Barn och ungdom
Habilitering och Hälsa
Telefon: 0303-241504, 0700-878935
E-post: mickela.larsson@vgregion.se
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se
   
Robert Rydquist
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Stenungsunds kommun
Telefon:
E-post: robert.rydquist@stenungsund.se
Sven Ernstsson
Sektorschef, BUP
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0700-207714
E-post: sven.ernstsson@vgregion.se
   
Tomas Andersson
Områdeschef
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 0700 - 82 56 02
E-post: tomas.l.andersson@vgregion.se

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-11-09 09:48