Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregional arbetsgrupp SAMSA

Syftet med delregional arbetsgrupp SAMSA är att hålla ihop arbetet med den samordnade vård- och omsorgsplaneringen vid utskrivning från slutenvården, för att skapa en effektiv informationsprocess och ett rationellt utnyttjande av gemensamma resurser.

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från slutenvård innebär samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus för att tillgodose den enskildes behov av trygghet och fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

Målgrupp för samordnad planering vid utskrivning är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.

Genom en enhetlig rutin och den gemensamma IT-tjänst SAMSA skapas kontinuitet som ökar vårdkvalitet, medicinsk säkerhet och trygghet för patienten.

Mötestider 2019

07 feb kl.14:00 - 16:00
04 mar kl.14:00 - 16:00
09 apr kl.14:00 - 16:00
07 maj kl.14:00 - 16:00
12 jun kl.14:00 - 16:00
20 aug kl.14:00 - 16:00
25 sep kl.14:00 - 16:00
05 nov kl.14:00 - 16:00
11 dec kl.14:00 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-05-02 17:58