Vi bygger om

SIMBA hemsida uppdateras och bygg succesivt om.

Under maj 2018 kommer den "gamla" episerver stängas ned och de gamla hemsidorna för delregional vårdsamverkan försvinna. Med anledning utav det håller vi på att bygga upp en ny hemsida och hoppas på överseende tills den nya är klar.


Senast uppdaterad: 2019-05-08 19:12