Uppföljning av mobil närvård

Vecka 47-48 genomförs en uppföljning av den mobila närvården i SIMBA-området.

Under perioden kommer vi att följa upp och analysera de ärenden där kontakt tagits med akutmottagningen och/eller där inskrivning i slutenvård förekommit.


Senast uppdaterad: 2018-10-31 06:04