Samtyckes- och hänvisningsblanketter till SIMBA-teamen

Inom ramen för SIMBA-projektet kring tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har blanketter för samtycke och hänvisningar tagits fram när verksamheterna vill att något barn/ung ska tas upp i SIMBA-teamen.

Här finner du blanketterna:


Senast uppdaterad: 2019-02-07 11:47