Brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan

Samordningsgruppen antog vid senaste mötet den 30 januari riktlinje för brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan.

Riktlinjen återfinns på utvecklingsgruppernas sidor.

Mer information om riktlinje hittar du här:
Brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan


Senast uppdaterad: 2019-02-07 11:40