Reviderade uppdragsbeskrivningar

Den politiska samrådsgruppen och samordningsgruppen har reviderat uppdragshandlingarna för SIMBAs olika grupperingar.

Du hittar uppdragshandlingarna under respektive grupp.


Senast uppdaterad: 2019-02-07 11:21