Informationsmöte om SIP

Läs mer om informationsmötet här.