Socialmedicinska mottagningar och mini-Mariamottagningar

En socialmedicinsk mottagning är en öppenvårdsmottaging för vuxna med risk- och missbruk av alkolhol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel och spel. På mottagningen ska behandling ges men även råd och stöd på olika sätt.  Kommunernas socialtjänst och Västra Götalandsregionens hälso - och sjukvård ska erbjuda integrerade insatser. Hur behandlingen ska genomföras bestäms i samråd med den enskilde.
Inom SIMBA-området finns en socialmedicinsk mottagning i varje kommun.

Det finns en politisk viljeinriktning att det också i kommuerna ska finnas så kallade Mini-Mariamottagningar. Dessa mottagningar vänder sig till barn- och unga med risk- och missbruk. Arbete pågår för att undersöka förutsättningar för att starta upp Mini-Mariamotaggningar.

Dokument


Senast uppdaterad: 2018-10-11 14:46