Representanter i utvecklingsgruppen

Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post:info.vckusten@ptj.se
Ann Törnell
Verksamhetschef
Medicinkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 980 15, 0761 - 07 93 17 
E-post: ann.tornell@vgregion.se
   

Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef
Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Ann-Sofie Borg 
Hemsjukvård och äldreomsorg
Ale kommun
Telefon: 0303 - 32 09 40
E-post: ann-sofie.borg@ale.se

Birgitta Dahlström
Verksamhetschef
Fysiorehab 
Kungälv Centrum
Telefon: 0303 - 24 95 50, 0705 - 26 64 20
E-post: mailto:eva.von_hofsten@vgregion.se

Eva von Hofsten
Ordförande
Vårdcentralschef Närhälsan Solgärde 
Telefon: 010 - 473 38 56
E-post: eva.von_hofsten@vgregion.se

Helena Fredberg Edebo
Verksamhetschef 
Kirurg- och ortopedkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 981 53
E-post: helena.fredberg_edebo@vgregion.se

Jenny Kullman
Tf vårdenhetschef avd 9
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 984 07
E-post:jenny.kullman@vgregion.se

Lisa Lok Hinnerson
Enhetschef
Närhälsan Rehabilitering
Kungälv, Stenungsund
Telefon: 010 - 473 32 70, 0705 - 26 85 25
E-post: lisa.hinnerson@vgregion.se 
Mari Andersson

Enhetschef
Psykiatrisk mottagning Kungälv Kärra Rödbo
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0768 - 35 25 23
E-post: marie.ev.andersson@vgregion.se

Margrethe Tönder
Verksamhetschef
Geriatrik- och rehabkliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 980 06
E-post: margrethe.tonder@vgregion.se
Martina Berisson
Enhetschef
Biståndsenheten IFO
Ale kommun
Telefon: 0303 - 70 34 21
E-post:Martina.berisson@ale.se
   
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Telefon: 0303 - 23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se
Noomi Holmberg
Verksamhetschef
Kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67 / 0303 - 23 96 24
E-post: noomi.holmberg@kungalv.se
Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: susanne.albinsson@stenungsund.se
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707 - 28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se
   
Susanne Vinqvist

Enhetschef
Myndighetsutövning
Stenungsunds kommun
Telefon:0303-73 00 00
E-post:Susanne.vinqvist@stenungsund.se

 

Senast uppdaterad: 2018-10-15 15:32