Utvecklingsgrupp för in- och utskrivning

Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från slutenvård innebär samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning, med målsättningen att tillgodose den enskildes behov av trygghet och fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

Mötestider

16 apr kl.14:30 - 16:30
28 maj kl.14:30 - 16:30
27 aug kl.14:30 - 16:30
01 okt kl.14:30 - 16:30
12 nov kl.14:30 - 16:30
17 dec kl.14:30 - 16:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2019-01-02 16:44