Omsorgskoordinatorer

Omsorgskoordinator på akutmottagningen, Kungälvs sjukhus

Arbetet syftar till att redan på akutmottagningen identifiera de mest sköra äldre som är över 65 år samt de som är mångsökare och hjälpa dem till rätt vårdnivå på ett effektivare sätt. I det arbetet är snabba insatser i samverkan med primärvård respektive kommunens vård och omsorg av stor vikt.

Omsorgskoordinatorer är i tjänst helgfri vardag 8-16 Telefon: 0303 - 987 48 E-post: ks.akutkliniken.omsorgskoordinator@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-28 15:59