Representanter i arbetsgruppen

Annika Simonsson
Delregional samordnare SIMBA
Telefon: 0700-85 27 32
E-post: annika.simonsson@vgregion.se
 
   
Anna-Karin Egenvall
Distriktssköterska / Planeringssjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0702-92 59 15
E-post: anna-karin.egenvall@stenungsund.se
Annelie Leander
Socialsekreterare Funktionshinder Arbetsliv & stöd
Kungälvs kommun 
Telefon: 0303-23 91 04, 0730-64 2945 
E-post: anneli.leander@kungalv.se 
   
Ann-Christine Olsson
Distriktssköterska hemsjukvården
Ale kommun
Telefon: 0303-33 04 86, 0704-32 01 55
E-post: ann-christine.olsson@ale.se 
Cajsa Harnel
Rehabkoordinator/Distrikstsköterska
Telefon: 0703-69 80 53
E-post: cajsa.harnel@capio.se 
   
Camilla Hansson
Distriktssköterska / Planeringsansvarig sjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0732-30 49 24
E-post: camilla.m.hansson@stenungsund.se  
Helene Petersson
Närhälsan Tjörns Vårdcentral
Telefon: 0725- 32 07 85
E-post: helen.m.petersson@vgregion.se  
   
Jenny Kullman 
Sjuksköterska 
Kungälvs sjukhus 
Telefon: 0303-984 09 
E-post: jenny.kullman@vgregion.se
Johanna Junkvist Lindau
Planeringsansvarig sjuksköterska
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 98 77
E-post: johanna.lindau@kungalv.se  
   
Lena Hermansson
Biståndshandläggare
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 98 73
E-post: lena.hermansson@kungalv.se
Lena Larsson
Förvaltare / Processledare / Distriktssköterska / Doktorand / Samordnare
Närhälsan Fyrbodal, Stenungsund, Stora Höga och Tjörn
Telefon: 0730-92 29 00
E-post: lena.g.larsson@vgregion.se  
   
Linda Bogoevski
Biståndshandläggare SoL
Ale kommun
Telefon: 0704-32 03 89
E-post: linda.bogoevski@ale.se
Marie Louise Andersson
Biståndshandläggare / socialsekreterare
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 13 57
E-post: marie-louise.andersson@tjorn.se
   
Mattias Sandgren
Socialadministratör Vuxenenheten 
Ale kommun 
Telefon: 0303-33 00 10 
Epost: mattias.sandgren@ale.se
Natalie Egstedt 
Biståndshandläggare LSS och psykiatri 
Ale kommun 
Telefon: 0303-37 12 36 
E-post: natalie.egstedt@ale.se 
   
Pernilla Andersson
Vårdplaneringsansvarig
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0761-02 69 70
E-post: pernilla.r.andersson@vgregion.se
Susanne Gustafsson
Vårdplaneringsansvarig sjuksköterska 
Solgärde, Nordmanna och Älvängen Vårdcentral 
Telefon: 0700-20 62 09 
E-post: susanne.gustafsson@vgregion.se
   
Susanne Jähnke Thuresson
Verksamhets controller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: susanne.thuresson.jahnke@vgregion.se
 
   

Senast uppdaterad: 2018-09-25 11:20